VARMPRESSNING

Varmpressning är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att forma komponenter av till exempel mässing och aluminium. 

Komponenten blir trycktät och homogen med högre hållfasthet än vid t ex gjutning. 

Vi bearbetar idag varmpressade artiklar i både mässing och aluminium. Ämnena köper vi lokalt i Gnosjöregionen, eller via eget bolag i Kina.