INDUKTIONSHÄRDNING

Induktionshärdning är en metod för att lokalt öka ythårdheten, utan att påverka kärnhårdheten hos ett material. Det gör att de delar av artikeln som inte härdningsbehandlas förblir mjuka. Ythårdheten och slitagemotståndet ökar utan att artikelns mått och toleranser påverkas.
 

Induktionshärdningen

Vi har induktionshärdning integrerat i en del av vår produktionsanläggning. Detta gör att vi väver ihop flera tillverkningsprocesser i en cell.

Laboratoriet

Artiklarna testas efter härdning i vårt labb där vi kontrollerar och kvalitetssäkrar hårdheten. Sammantaget har detta skapat stora vinster i effektivitet och kvalitet åt våra uppdragsgivare.