INDUKTIONSHÄRDNING

Induktionshärdning är en metod för att lokalt öka ythårdheten, utan att påverka kärnhårdheten hos ett material. Det gör att de delar av artikeln som inte härdningsbehandlas förblir mjuka. Ythårdheten och slitagemotståndet ökar utan att artikelns svarvade mått och toleranser påverkas. 
 

Induktionshärdningen

Vi har induktionshärdning integrerat i en del av vår produktionsanläggning för svarvning. Detta gör att vi väver ihop flera tillverkningsprocesser i en cell.

Induktionshärdning
Induktionshärdning

Laboratoriet

Artiklarna testas efter härdning i vårt labb där vi kontrollerar och kvalitetssäkrar hårdheten. Sammantaget har detta skapat stora vinster i effektivitet och kvalitet åt våra uppdragsgivare. Mer än svarvning, helt enkelt.